«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
(«Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.»)
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi

Компанияның деректемелері

ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." ("Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.")

Заңды мекен-жайы:

Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Атырау-Доссор тас жолы, 295 ғимарат

Нақты мекен-жайы (пошта жіберу үшін):

Қазақстан Республикасы, 060000, Атырау облысы, Атырау қ. Адмирал Л.Владимирский, 26Б


РНН
600500572663
БИН
080340021186
ОКПО
50391885
ОКЭД
20161
ИИК
KZ849300001000011402 в АО "Торгово-промышленный Банк Китая" в городе Алматы БИК ICBKKZKX
KZT
KZ189300001000011232
USD
KZ889300001000011233
USD
KZ309300001000011404