«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
(«Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.»)
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi

ИГХК жобасы

Негізгі ақпарат

Жобаның мақсаттары

Қазақстандағы бірінші газ-химиялық кешен құрылысы
Қазақстан Республикасында мұнай-химия кластерін қалыптастыру
Қосымша құны жоғары, экспортқа бағытталған өнімдер шығару
Өнеркәсіп салаларын әртараптандыруға арналған полимерлер өндірісі

Жобаның құрамы

Технологиялық қондырғылар «CB&I Lummus» компаниясының лицензиясы
Пропанды дегидрлеу қондырғысы (PDH): «CATOFIN» технологиясы
Полимерлеу қондырғысы (PP): «Novolen» технологиясы
Жалпы зауыт шаруашылығының нысандары: 32 дана
жылына  629 000 тонна пропанды қайта өңдеу
жылына  629 000 тонна пропанды қайта өңдеу
10 500 вагон
10 500 вагон
20 000 000 қап дайын өнім
20 000 000 қап дайын өнім
жобалық қуаты жылына 500 000 тонна
жобалық қуаты жылына 500 000 тонна

Жобаның статусы

Жабдықты жеткізу
географиясы
Интеграцияланған газ-химия кешені
Пропан жеткізуші

Өнімділігі:

Жылына 629 000 тонна
(жылына 10 500 вагон)

Пропанды дегидрлеу қондырғысы

Пропанды өңдеу:
«CATOFIN» технологиясы

Өнімділігі:
Жылына 503 000 тонна

СН3-СН2-СН3 → СН3-СН=СН2+Н2

Пропиленді полимерлеу қондырғысы

Пропиленді өңдеу:
«NOVOLEN» технологиясы

Өнімділігі:
Жылына 500 000 тонна

nСН3-СН=СН2 → (– СН3-СН=СН –)n

Өнімді сату

Өнімді қаптау өнімділігі: тәулігіне 1500-1800 тонна

Қаптау тәсілі:

- қаптар (25 кг)

- Big-bag (1 тонна)

- үю

Техникалық газ өндірісін орнату

Жобаны жүзеге асырушы:
«Эр Ликид Карабатан Тех Газы» ЖШС

«KPI Inc.» ЖШС тұтынуы:

- Азот: 5000 нм3/сағат
- Құрғақ сығылған ауа: 4000 нм3/сағат

ГТЭС

Жобаны жүзеге асырушы:
«Karabatan Utility Solutions» ЖШС

«KPI Inc.» ЖШС тұтынуы:
- Электр энергиясы: 62 МВт

Су дайындау және су тазарту блогы

Жобаны жүзеге асырушы:
«Karabatan Utility Solutions» ЖШС

«KPI Inc.» ЖШС тұтынуы:
- Тұзсыздандырылған су: 360 м3/час
- Өндірістік су: 3 м3/час
- Минералсызданған су: 56,37 м3/час
- Шаруашылық-тұрмыстық ағынды суларды тазарту:35 м3/час
- Құрамында мұнай бар және нөсер ағынды суларды тазарту: 22 м3/час
- Химиялық ластанған ағынды суларды тазарту: 73  м3/час